Nicolae VASILE – Volumul II, Enciclopedia SCRIITORI din GENERAȚIA 2000

A aparut volumul doi al enciclopediei literare! Multumim domnului dr. Ing. Nicolae Vasile, conducatorul cenaclului literar LiterarIng, ca ne-a pus la dispozitie formatul electronic al enciclopediei!

Reviste de cultură

                                                                

Enciclopedia de față trebuie privită nu ca o catalogare de tip dicționar în care cărțile tind să se regrupeze virtual în căsuțele clasificate ale bibliotecomiei, ci ca un organism viu. Meritul absolut al cărții este, în primul rând, unul estetic și, de aici, consecința – valoarea culturală. Acest lucru, reprezintă tocmai nivelul înalt al promovării judecății de valoare privind, bunăoară, existența ca atare a fenomenului greu de cuantificat. Nicolae Vasile are temeinice cunoștințe de filozofia, statistica și sociologia fenomenului cultural-artistic, el ia în calcul media producției epocii (Paul Georgescu) spre a stabili, în cunoștință de cauză, coordonatele cronologice ale valorii literare făcând trimitere prin acel „din” la o anume structură estetică a generației 2000, deși sunt aici probleme extrem de dificile, dat fiind faptul că această „generație” este și nu este ea însăși perfect cuprinsă în indici cronologici.

O altă calitate a studiului este faptul că pune la dispoziția…

View original post 211 more words

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.