Πρωτομαγιά, Ziua de Întâi Mai (I)

Putin diferit de ce povesteam eu in ECHIPAJUL, dar la fel de frumos.

Iubim Grecia

Este scrisă în adâncul ființei umane bucuria unui nou început, a reînnoirii, a revenirii la viață. Iar atunci când vorbim și de începutul unei luni de vară timpurie, așa cum este luna mai, nu putem decât să facem o trecere în revistă a tradițiilor pe care poporul elen i le-a dedicat de-a lungul timpului.

Ziua de întâi mai, aflată la mijlocul perioadei cuprinse între echinocțiul de primăvară din martie și solstițiul de vară din iunie, are semnificații adânci, păstrate din era pre-creștină, ca parte integrantă a cultului zeiței Demeter. Acum se sărbătoresc renașterea naturii, cerealele câmpului, înflorirea celor mai multe plante.

În nordul Greciei, în special, acolo unde iernile sunt mai aspre, cu zăpezi, ger sau vânt rece, data de întâi mai este sinonimă cu eliberarea de tot ce este neplăcut din perioada de iarnă, cu bucuria revenirii primăverii și a timpului frumos. Tocmai de aceea, acestei zile i-au fost…

View original post 578 more words

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.