“Farmecul mării” a apărut!

Farmecul marii

Farmecul mării” este ultimul dintre romanele mele care a fost scris, într-o formă inițială, la vârsta adolescenței.

De fapt, acesta și “Echipajul” sunt primele, în ordinea în care au fost scrise, prin clasa a noua și începutul clasei a zecea. Urmează primele 12 capitole din volumul 1 al romanului “Vieți în vâltoare”, scrise în vacanța dintre clasele a zecea și a unsprezecea, și la începutul clasei a unsprezecea, celelalte capitole fiind scrise după transcrierea pe calculator, prin anul 2007. “Prietenii Dreptății” a fost scris în clasa a douăsprezecea, iar “Pribegii mărilor” în primii ani de facultate. Toate acestea constituiau, bineînțeles, doar sămânța a ceea ce a fost publicat. La transcrierea pe calculator și ulterior, au fost revizuite extensiv, completate, corectate (dacă vă gândiți că versiunea inițială era câte un caiet de 100 de file…)

Alte vâltori ale vieții” și “Soarta mercenarului și alte destine” au fost scrise în ultimii câțiva ani (cu excepția mini-nuvelei “Drum în istorie” din colecția de proză scurtă, scrisă, și aceasta, cândva prin facultate).

Conform prefațatoarei, care a scris și coperta 4, în acest roman “Narațiunea se desfășoară într-o atmosferă plină de vioiciune, dinamism și forță tinerească de viață, specific romanelor de aventuri. Construit cu multă dexteritate și pasiune, „Farmecul mării” are un câmp de acțiune foarte larg, pornind din ținuturi îndepărtate, pe mări furtunoase ori în munți pictați cu sângele combatanților, într-o continua luptă între bine și rău, pentru ca, în final, personajele sale să se stabilească, pentru o viață mai tihnită, în Brăila noastră.
Transmițând, cu claritate și bucurie de a trăi, sentimentele protagoniștilor săi, Marina Costa joacă, din nou, cartea imaginației, cu provocări dintre cele mai interesante pentru cititori, dar și cu din ce în ce mai multă încredere în expunere.

Descrierile locurilor, obiceiurilor, precum și bogăția lexicală, realizate printr-o documentare de excepție, ne sunt aduse de o autoare care știe să împletească toate aceste date suplimentare în rândurile romanului său, prin note de subsol bine alese. Astfel, după citirea cărților sale, cititorul își îmbogățește cunoștințele în domenii precum istoria, geografia, etnografia ș.a.”

8 thoughts on ““Farmecul mării” a apărut!

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.