Cutting Cords: The Right Way to Say Goodbye

Wise words to live by… Always use your words! (In the best way). Don’t let for the unspoken… because the unspoken can turn into various all-encompassing monsters.

The Amber Road

saying-goodbye-banner.jpg

Saying “goodbye” and “letting go” are not the same thing.  Knowing the difference can mean everything to you.

Cutting ourselves loose from friends and intimates is something that we all must learn to do at some point in our lives, and it’s one of those things that there are no lessons for.  We inevitably make mistakes.

Saying goodbye is difficult, but being said goodbye to is much harder, and that is what makes saying goodbye so hard to do.  Deserved or not, we are all reluctant to hurt another.  We tell ourselves it is for fear of reprisal and discomfort, but that’s not really true is it?  We’re really afraid of being wrong, of hurting a good soul wrongly.

I hardly need to say that there are sound reasons for us to say goodbye to another, of removing him or her from our lives.  People who hurt us, physically, mentally…

View original post 1,324 more words

Iarna (din Weigand)

Pentru frumusetea sonora a meglenoromanei.

Meglenoromânii

Weigand, lingvistul german care a studiat pe meglenoromâni, a venit în Meglen pentru prima oară în 1889. In Vlacho-Meglen, textul VI. este o relatare pe care învățătorul Petru Papanoe, din Lundziń, i-a dictat-o după un text în limba greacă folosit în scopuri didactice (Mitgeteilt mit Benutzung eines griechische Lesestück von dem Lehrer Petro Papanoe in Lunzi bei meinem ersten Aufenthalte im Karadzova-Gebirge 1889…).

Pentru că grafia lui Weigand nu poate fi reprezentată integral, din păcate, cu tipografia modernă digitală (fără fonturi specializate), și pentru că ea nu este foarte accesibilă celor nefamiliarizați cu ea, am ales să o transpunem cu grafia românească.

Snowballs,_Snow_Men_and_Sledding_Drawing


Meglenoromână

Iarnata răpoasă pimintu și dună nou cuvet (putere) dila viniri primavereľă. Fați și pimintu cacum uomu, și iel răpoasă searata și doarmi noaptea și si ampliă (umple) di cuvet și si scoală napcuma dimineațata. Poamili perdură cmo ubaviľurili și stau fără di frunzi. Florili sa sparti, iarburili uscati…

View original post 425 more words